Wat wij doen

Het composteringsproces van Vosse Groen Recycling BV.

Compostering gebeurt door activiteit van bacteriën en schimmels die van nature al op het organisch materiaal aanwezig zijn. Zij breken het materiaal af en gebruiken de producten voor hun eigen levensprocessen. Bij dit afbraakproces gebruiken ze zuurstof en ontstaan er restgassen (ammoniak en vluchtige zwavelverbindingen), kooldioxide, water en warmte. Het resultaat is compost, een bodem verbeterend middel met een hoog gehalte aan organische stof en meststoffen.

Bij Vosse Groen Recycling wordt de groencompostering in de buitenlucht uitgevoerd en volgt het de volgende verschillende stappen :

  1. De voorbewerking (mengen, verkleinen en de composttafel opzetten)
  2. Het composteringsproces
  3. De nabewerking. (Opschonen en zeven in verschillende fracties, fijn[010] en middelfijn[020]

 

1. De voorbereiding

(mengen, verkleinen en de composttafel opzetten)

2. Het composteringsproces

3. De nabewerking

(opschonen, zeven in verschillende fijnheden)


Vosse Groen Recycling heeft gekozen voor de productie van natuurcompost. Wij accepteren enkel groen afval en verwerken dan ook geen apart ingezameld GFT afval in onze natuurcompost.

Onder invloed van de zuurstof die in de hoop aanwezig is, composteren de micro‐flora en – fauna zeer intensief. De temperatuur in de hoop loopt daardoor op tot 55‐70 °C.

De nabewerking van de compost tafel bestaat uit het uitzeven van de eventuele verontreinigingen (stenen, metaal, kunststoffen, plastic...) en het op maat zeven van de compost.


Duurzaamheid ‐ Circulaire economie

 

Het compostering proces van Vosse Groen Recycling draagt op meerdere fronten bij aan duurzaamheid en de biobased economie. 

Het Vosse Groen Recycling proces realiseert 116 KG CO2 besparing per ton groenafval,

berekend m.b.v. de CO2‐tool opwerking groenen reststromen.

Op jaarbasis besparen wij dus ruim 2.300 ton CO2.

 

Biomassa

 

 

Het inzetten van de grove houtfractie in de Biomassa Energie Centrales geeft een flinke CO2 besparing t.o.v. conventioneel opgewekte energie met behulp van fossiele brandstoffen.

De biomassa van Vosse Groen Recycling worden ingezet in Biomassa Energie Centrales in en buiten de Metropool regio Amsterdam. Ook proberen wij het biomassa transport zo optimaal mogelijk te realiseren. Voorbeeld hiervan is het inzetten van voertuigen die al in de regio Amsterdam zijn voor het leveren van vracht. Het gaat hierbij voornamelijk om vrachtwagens die afvalstoffen vanuit het oosten en het zuiden van Nederland naar de Afval Energie Centrales van AEB komen leveren.

In plaats van deze wagens leeg retour te laten rijden worden deze ingezet om de biomassa van Vosse Groen Recycling naar de biomassa centrales te transporteren.

 

Compost

 

 

Gereed compost wordt verkocht en geleverd aan de land‐ en tuinbouw, Stadsdelen, hoveniers en particulieren in de Metropool regio Amsterdam. Uitputting van (intensief) gebruikte akkers wordt hiermee voorkomen doordat het noodzakelijke organische stof en mineralen aan de akkers worden toegevoegd. Gewassen zoals graan, suikerbieten en olifantsgras blijven hierdoor beschikbaar in de Metropool regio Amsterdam.

Voor de kleinere verbruikers zoals de Stadsdelen, hoveniers en particulieren geldt in kleinere mate hetzelfde natuurlijk.

 

Overige (afval)stoffen

 

Van de overige (afval)stoffen die wij tijdens ons verwerkingsproces produceren ontdoen wij ons op de volgende wijze:

  • Brandbaar, niet recyclebaar, afval: Inzetten als brandstof (R1) door AEB Amsterdam, Amsterdam West
  • Plastic (o.a. potjes): Recycling / Hergebruik door Nijssen Recycling, Nieuw‐Vennep
  • Minerale fractie (o.a. stenen, zand) Recycling / Hergebruik door PARO, Amsterdam West
  • Metalen (o.a. spijkers) Recycling / Hergebruik door HKS Metals, Amsterdam West